Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | A1. Ramböll
931
page-template-default,page,page-id-931,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Den nye kummen er lett å installere.

Med bærekraft i ryggmargen

Bærekraft er en viktig del av Rambølls arv etter grunnleggerne Rambøll og Hannemann. Som pionerer og stiftere var de allerede i 1945 opptatt av bærekraft og etisk forretningsdrift, og denne arven har siden vært et fundament for vår virksomhet, sier leder for Rambølls Bergen-kontor og divisjonsdirektør for tekniske systemer Montserrat Telseth.

Det ble demonstrert til fulle da Rambøll som første norske virksomhet og første rådgivende arkitekt- og ingeniør-virksomhet i verden i august 2020 ble sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Sertifiseringen ble foretatt av Bureau Veritas, og revisjonen har gjennomgått status i organisasjonen med hensyn til hvordan bærekraftsmålene er inkludert i strategi, prosjekter og leverandører.

– Hos oss er bærekraftsmålene nedfelt ikke bare i overordnede strategier, men i handlingsplaner, aktiviteter og arbeidsprosesser, sier Telseth.

– De gjennomsyrer hele virksomheten.

 

Senioringeniør Ragnhild Wessel-Holst er BREEAM NOR AP, det vil si kvalifisert til å yte rådgivning om miljøsertifisering av bygg. Hun har vært vitne til at miljøsertifisering av både nybygg og rehabiliteringsprosjekter er blitt den nye normalen, forteller hun.

Blant rehabiliteringsprosjektene Rambøll jobber med, er Bergen Rådhus. Bygningen er et markant landemerke med vernet fasade som setter begrensinger for et energieffektivt bygg. Det dreier seg om et bygg fra 1974. Ved å la fasaden og de store byggkonstruksjonene av betong bestå, redusere man klimagassutslippene. For Bergen Rådhus er det beregnet 70 prosent reduksjon i klimagassutslipp i forhold til nybygg sier Wessel-Holst.

 

Arkitekt og prosjektsjef Lars Jarle Nore nikker. Det ligger et stort potensial i bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse.

– «Den mest klimavennlige kvadratmeteren er den du ikke bygger», er blitt en etablert sannhet i bransjen, sier han.

– Men det er viktig å ha fokus på god funksjonalitet og effektiv arealutnyttelse også ved rehabilitering og ny bruk av eksisterende bygg. Selv om rehabiliteringen gjøres med så små utslipp som mulig, blir klimaeffekten over tid reelt sett mindre dersom arealet blir dobbelt så stort som nødvendig sammenlignet med nybygg, sier han.

– Å måle klimaavtrykket per bruker er ofte mer relevant enn per kvadratmeter, spesielt når en ser på byggets driftsfase. God planlegging av hensiktsmessig bruksformål og fokus på arealutnyttelse og bruksmønster i tidligfase i prosjekter er avgjørende for å skape gode helhetlige og bærekraftige løsninger over tid, sier han. Dette jobber vi bevisst med i utvikling av program og brukerkonsept for store komplekse nasjonale prosjekter som Regjeringskvartalet, Campus NTNU og Universitetet i Bergen, forteller Nore.

 

Materialbevaring og sirkulærøkonomi er blant satsingsområdene både hos Rambøll og i den oppdaterte BREEAM-modellen som er på trappene. For å bidra til økt resirkulering av byggematerialer, har Rambøll etablert Rehub – et system som skal gjøre det enklere å sørge for at byggematerialer kan resirkuleres og benyttes i nye prosjekter.

– Her kan eiere av byggematerialer registrere materialene, og vi i Rambøll dokumenterer dem med hensyn til kvalitet og innehold av farlige stoffer. Så kan de som har behov for materialene søke dem opp og kjøpe dem for videre bruk. Vårt mål er å gjøre det så enkelt som mulig å få brukte kvalitetssikrede byggematerialer om igjen, sier Wessel-Holst.

 

BoPilot Bergen er et annet prosjekt Rambølls arkitekter deltar i. I tråd med endringer i befolkningen og ikke minst familiestruktur, er det behov for helt andre og mer bærekraftige boløsninger enn tidligere. Her har ikke boligmarkedet klart å henge med, mener Wessel-Holst.

– I BoPilot, som er igangsatt av Bergen kommune, ser vi på mulighetene for å la brukerne ha påvirkning på det som bygges, i tillegg til at vi ser på muligheter for delte arealer og andre samarbeidsformer mellom beboerne. Her handler det om å finne morgendagens måte å bo på, sier hun.

Rambøll har et stort spenn av tjenester, og dekker en lang rekke fagområder.

– Det som er viktig, er at vi makter å beholde et totalperspektiv på bærekraft, sier Montserrat Telseth.

– Vi er opptatt av å jobbe tverrfaglig for å utvikle de gode løsningene for fremtiden.

 

Ragnhild Wessel-Holst,
Senioringeniør, BREEAM NOR AP
Montserrat Telseth
Lars Jarle Nore,
Arkitekt og prosjektsjef