Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | 01. Leder
877
page-template-default,page,page-id-877,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Bergen er havbyen også i fremtiden

Havbyen Bergen er ikke en ambisjon, men en realitet. Sjømat, shipping og offshore energi er norske næringsklynger i verdensklasse, og Bergen er det eneste stedet hvor alle disse er tungt representert.

Havnæringene utgjør en superklynge som genererer enestående kunnskap og innovasjon. De er tett integrert med det ypperste av marin utdanning, forskning og forvaltning. Det betyr mye for Norge, og det betyr mye for en hel verden som er avhengig av at havet høstes på en bærekraftig måte.

Havbyen Bergen omfatter også sterke fagmiljøer i regionen. En rekke internasjonale sjømatselskap ledes fra Bergen, men verdiene skapes i merder og på fiskefartøy til havs og i fjordene våre.

 

Det grønne skiftet er også i aller høyeste grad en realitet. Klimaendringer og overforbruk er akutte utfordringer. Vi haster mot nullutslippssamfunnet, men målet kan ikke nås uten at vi tar i bruk den kompetansen som er samlet gjennom 50 år som energiproduserende nasjon. Våre ledende selskaper investerer nå mange milliarder kroner i utviklingen av nye, bærekraftige energiformer. Men det kommer ikke av seg selv å tette det enorme eksportgapet når de siste gasskranene er skrudd igjen.

 

60.000 arbeidsplasser er knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet, de aller fleste på Vestlandet. Lykkes Vestlandet, lykkes Norge. Det grønne skiftet er en utfordring, men det byr ikke minst på fantastiske muligheter. Det finnes ikke én enkel løsning, men mange koordinerte grep som må virke sammen. Det aller viktigste vi kan gjøre, er å tilby våre unge en best mulig utdannelse. Kunnskap og kompetanse er våre fremste fortrinn. Det handler om innovativ bruk av ny teknologi, kunstig intelligens, big data. Det handler om den kunnskapen som vokser seg sterkere om bærekraft og sirkulærøkonomi. Til syvende og sist handler det om mennesker.

 

Vi er stolte av at Bergen er Norges første menneskerettighetsby. Bergen har gjennom sin snart tusen år lange historie vært tuftet på inkludering, mangfold og internasjonal nysgjerrighet. Havbyen Bergen skal bygges videre, og behovet for ulike typer kompetanse vil vokse seg enda sterkere. Derfor ønsker vi alle velkommen til Bergen – som studenter, arbeidstakere, innovatører og fremtidige bergensere!

Marit Warncke

Administrerende direktør

Bergen Næringsråd

Det aller viktigste vi kan gjøre, er å tilby våre unge en best mulig utdannelse