Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | A6. Deloitte
1274
page-template-default,page,page-id-1274,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Unni-Renate Moe, partner på Audit & Assurance og leder for Bergenskontoret. Foto: Marius Pettersen

Gir gode råd innen akvakultur

De senere årene har Deloitte i Bergen bygget opp omfattende rådgivning innen akvakulturnæringen. – I dag driver vi consulting-virksomhet overfor en av de store og mest spennende fremtidsnæringene her i Vestland, sier Deloitte Partner Consulting Geir Arne Veglo.

– Bærekraft handler både om økonomi og påvirkning på omgivelsene. For oss er det viktig å gi råd som både forbedrer miljøet og øker bunnlinjen, sier Veglo.

– I bunn og grunn dreier det seg om å bygge opp bærekraftige matsystemer, fra fôr og effektive driftssystemer, gjennom økt utnyttelse av landbasert smoltproduksjon for kortere tilveksttid i sjø – til effektive leveransekjeder ut mot markedet. Alt underlagt strenge krav til matsikkerhet, sier han.

 

Som en stor internasjonal aktør har Deloitte omfattende eksponering mot en rekke næringer. Veglo er opptatt av å ta med seg erfaringer med teknologi og prosesser fra andre næringer og tilpasse disse til akvakultur.

– Det handler også om smart tilpassing som gir merverdi. Våre erfaringer fra mange bransjer har positiv overføringsverdi til akvakultur, sier han.

 

Men endring innebærer også risiko. Det gjelder også på akvakulturfeltet.

– Akvakultur er en kapitalintensiv næring, og vi ser det som vår oppgave å gi råd om hvordan risiko kan minimeres og verdier optimaliseres. Det gjelder innenfor områder som drift, produksjon og logistikk, men også finansielle, regulatoriske og transaksjonelle beslutninger og prosesser. Hos Deloitte har klientene til enhver tid et flerfaglig og kompetent team i ryggen, sier Unni-Renate Moe, Partner Audit & Assurance og leder for Bergenskontoret.

 

Når Veglo og Moe ser inn i krystallkulen, er det en bedre utnyttelse av eksisterende konsesjoner som er det store målet. Sjømatnæringen har nådd et vekstplatå de siste årene, og målet om produksjonsvekst har vist seg komplisert å oppnå.

– Jeg mener bestemt at dette i stor grad handler om å få til en bedre vekselvirkning mellom den landbaserte oppdrettsnæringen og sjø-konsesjonene som er i arbeid, sier Veglo. Hvordan kan vi optimalisere smoltproduksjon – og hvordan kan vi effektivisere driften på sjø og land, samtidig som vi ivaretar bærekraftdimensjonen?

– Dette er komplekse problemstillinger som vi vil jobbe med fremover, sier han.

– Men jeg er optimist, og tror at innfasing og optimalisering av produksjon av større smolt på land vil bidra til volumøkning i bransjen.

 

Med en stadig økende internasjonalisering i prosjektene, henter Veglo og teamet hans mange impulser fra utlandet. Med et consulting-team i Bergen på i overkant av 50 ansatte er Deloitte skodd for akvakulturnæringens ulike behov i årene fremover, enten det dreier seg om tilapia-oppdrett i Asia eller barramundi-oppdrett i Midt-Østen. En viktig del av jobben er å holde seg oppdatert på bevegelsene og behovene i markedet.

– Det skjer så mye spennende i akvakultur-bransjen, og det er et utrolig fascinerende felt å arbeide med. Vi er helt avhengige av å være relevante hvis vi skal kunne levere noe som er av interesse for våre kunder. Det er derfor vi er her, sier han.

 

Geir Arne Veglo, Deloitte Partner Consulting.