Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | A4 NERSC
1272
page-template-default,page,page-id-1272,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Overvåking og varsling av hav- og sjøistilstanden er viktig for alle aktiviteter til havs. Foto: AdobeStock

Verdensledende forskningsmiljø

Nansensenteret er verdensledende på utvikling og bruk av satellittdata, målinger i havet, og modeller for overvåkning og varsling av hav- og sjøistilstand.

Senteret har også utviklet ledende kompetanse på klimadynamikk og klimavarsling, og er helt i front når det gjelder kunnskap og modellering av atmosfærens grenselag og vekselvirkning med havet og sjøisen. I tillegg har senteret utstrakt virksomhet innen kartlegging av temperaturendringer i Polhavet ved bruk av avansert akustisk-basert instrumentering.

 

Viktig for samfunnet

Vår visjon er å styrke kunnskapen om jordsystemet og stimulere til forskningsbasert innovasjon og tjenesteutvikling til nytte for samfunnet. Grunnbevilgningen fra Klima- og miljødepartementet er et viktig virkemiddel for å oppnå dette.

 

Nansensenteret er viktig partner i Bjerknessenteret for klimaforskning, og i samarbeid med Meteorologisk Institutt og Havforskningsinstituttet, leder vi miljøovervåkingstjenesten for de Nordiske hav og Arktis under det Europeiske Copernicus-programmet. Denne tjenesten er en milepæl i utviklingen av hav- og sjøisvarsling i Norge. For å videreføre denne strategisk viktige rollen er vi medeier i Mercator Ocean International, som har fått ansvaret for den europeiske operative havtjenesten til Europakommisjonen.

Dette er en brukerstyrt tjeneste som er viktig for at vi skal kunne utnytte og ivareta våre kyst- og havområder på en bærekraftig måte, enten det gjelder turisme, fiskeri og sjømatproduksjon, eller økt fornybar energiproduksjon og annen ny næringsvirksomhet. Det vokser også frem nye behov for sikker og trygg båt-ruting i og gjennom Polhavet.

 

Nansensenteret bidrar sterkt til internasjonal forskerutdanning og kunnskapsoppbygging. Senteret utgjør sammen med Nansensentrene i Russland, India, Kina og Sør-Afrika et unikt internasjonalt nettverk som vil bidra inn mot FNs Havforskningstiårs visjon «Kunnskapen vi trenger for havet vi ønsker» og mange av FNs bærekraftsmål som «God utdanning», «Stoppe klimaendringen», «Livet i havet» og «Samarbeid for å nå målene».

Vi ser med spenning og forventing frem til One Ocean-jordomseilingen med Statsraad Lehmkuhl. Nansensenteret vil lede seilasen fra Maputo i Mosambik til Cape Town i Sør-Afrika i januar 2023, der det også vil være med 50-60 studenter og yngre forskere fra landene i det  sørlige Afrika, Madagaskar, Mauritius og India.

 

Nansen senter for miljø og fjernmåling

  • Klima- og miljøforskningsinstitutt med vekt på nordområdene og Arktis
  • Hovedkontor i Bergen med 70 medarbeidere fra 23 land
  • Grunnbevilgning fra Klima- og miljødepartementet
  • Prosjektfinansiering fra Forskningsrådet, Europakommisjonen, norske og internasjonale romfartsorganisasjoner, og private stiftelser
  • Internasjonale Nansen-sentre i Russland, Kina, India og Sør-Afrika, til sammen rundt 200 forskere, inkludert 75 doktorgradsstudenter
Sjøiskanten i Polhavet nord for Svalbard under Nansensenterets tokt i august 2020. Foto: Espen Storheim, Nansensenteret