Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | A3. BKK
1271
page-template-default,page,page-id-1271,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

BKK: Leder an i det grønne skiftet

Et av landets største energiselskaper satser tungt på det grønne skiftet. – Som en av landets ledende aktører innenfor fornybar energi er vi opptatt av å stimulere til grønn verdiskaping, sier konsernsjef Janicke Hilland i BKK.

BKK er med sine 101 år landets eldste kraftleverandør, og produserer årlig 7,3 TWh ved 38 vannkraftverk, noe som gjør selskapet til Norges femte største kraftprodusent. Den fornybare kraften danner kjernen i BKKs satsing på det grønne skiftet.

– Vår holdning er at det grønne skiftet er nå, og det er nå vi må handle for å skape fremtidens verdier, sier Hilland. Konsernet hun leder har startet satsingen, blant annet gjennom utbygging av verdens største landanlegg for levering av elektrisk kraft til cruiseskip, et omfattende nettverk av ladestasjoner for elbiler og ikke minst investeringer i oppstartsselskaper som kan bidra til den grønne omstillingen.

– Et fullelektrifisert samfunn vil kreve mye ny infrastruktur, enten det dreier seg om lading av elfly, elektrifisering av oppdrettsnæringen eller en sammenhengende verdikjede for grønt hydrogen. BKK er innstilt på å være en pådriver i dette arbeidet, og er allerede involvert i Topeka-prosjektet, der målet er å skape et helhetlig system for distribusjon av flytende hydrogen produsert med norsk fornybar strøm, sier Hilland.

 

BKK er opptatt av å beherske hele verdikjeden.

– Vi skal bygge, eier og drifte, sier Hilland. Selskapets portefølje avspeiler dette – med entreprenørselskap, nett og fiber-satsinger, fjernvarme – og en stor satsing på innovasjon og utvikling. Innovasjonsavdelingen jobber på tvers av organisasjonen, og har i løpet av de siste årene vokst fra ett til over femti årsverk.

– Vår filosofi er at det er tid for handling, sier Hilland entusiastisk.

– Vi skal være med å finne fremtidens løsninger, og det er det vi jobber med nå, hver eneste dag. Vannkraften er ryggraden i vår virksomhet. Med utgangspunkt i den bruker vi vårt komparative fortrinn til å utvikle ny forretning. Ved å teste ut mange ulike innovasjonsideer fortløpende, vil BKK finne de gode ideene og videreutvikle de som bidrar til verdiskaping, samtidig som de bringer oss nærmere klimamålene.

– Vår innovasjonsavdeling jobber hurtig og agilt, og vi bruker mye tid på utprøving og feiling, sier Hilland.

– Der vi tidligere arbeidet med prosjekter over mange år, har vi nå en mye hurtigere og mer dynamisk bane for innovasjonsprosessene, og vi ser av søkerlisten til ledige stillinger at dette er en attraktiv arbeidsplass som gir mening. Vi ser et fantastisk antall flinke søkere som har lyst til å jobbe med dette, sier hun.

 

I kjernevirksomhetene arbeider selskapet på en annen måte. Digitalisering og utvikling av produksjonskapasitet og kraftnett er et mer langsiktig arbeid som skal kombineres med løpende drift.

– Vi har ulike måter å jobbe med innovasjon på forskjellige stede ri virksomheten, sier Hilland.

 

Konsernsjefen er mer enn noe annet opptatt av å få med andre, stimulere til nytenkning – og levere det som skal til for å elektrifisere og utvikle Norge og verden. Verdiskaping og utvikling innenfor egen virksomhet er både bra og nødvendig, men skal samfunnet nå ambisiøse utslippsmål, må næringer og bransjer samarbeide om de gode løsningene, mener Hilland.

– Nye mål og nye behov gjør det nødvendig å samarbeide på måter vi kanskje ikke gjorde tidligere. Noe av det viktigste vi gjør, er å legge forholdene til rette og bidra med våre produkter og kompetanse til næringslivet omkring oss. Energisystemet kommer til å danne ryggraden i fremtidens nullutslippssamfunn, og det er et ansvar vi tar på det største alvor, sier hun.

– Et velfungerende kraftsystem, en velfungerende verdikjede med verdiskaping i alle ledd og ikke minst en god balanse mellom produksjon og forbruk, er elementer vi må få på plass.

 

Ser konsernsjef Hilland noen skjær i sjøen?

– Det er mange som ønsker seg fornybar energi, og det er et behov som bare vil øke. Det betyr at nettinfrastrukturen må henge med, sier Hilland.

– I dag er det en utfordring at de regulatoriske prosessene går for sakte, og ikke alltid er like forutsigbare. Skal vi dra nytte av Norges komparative fortrinn, må myndighetene på banen og legge til rette for fleksible og ikke minst hurtigere prosesser, understreker hun.

– Når vi nå skal i gang med å fullelektrifisere Norge, både på sokkelen og på land, krever det en stor strukturutvikling. Det innebærer at vi må finne de gode løsningene sammen, sier hun.