Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | 17. Tar opp kampen mot fake news
1266
page-template-default,page,page-id-1266,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Havet vil være sentralt for Universitetet i Bergen i årene som kommer.
Foto: Eivind Senneset

Tar kampen mot fake news

–  Spredning av falsk informasjon på nett er vår tids største utfordring, sier Anne Jacobsen, leder for Media City Bergen

Sammen med fem kollegaer er hun ansvarlig for å legge til rette for innovasjon, samarbeid og kompetanseheving blant klyngens medlemmer.

– Spredningen av falske nyheter og desinformasjon skjer i stadig økende omfang, og det truer selve fundamentet for verdens demokratier, sier hun.

– Akkurat nå foregår det et våpenkappløp mellom de som lager og sprer desinformasjon og oss som utvikler teknologi som kan få bukt med det, sier hun.

 

Nytt forskningssenter

Med UiB i ledelsen har Media City Bergen nettopp etablert et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) for å utvikle ansvarlig medieteknologi for fremtiden, Media Futures. Målet er å ta høyde for at den teknologiske utviklingen vil prege hvordan vi konsumerer media og samtidig ha et våkent øye for mulige trusler.

– Mediene spiller en avgjørende rolle i et liberalt, demokratisk samfunn. Samtidig skaper den pågående digitaliseringen nye utfordringer, og hele medieindustrien må omstille seg.

Senteret skal forske på tema som brukeropplevelse, innholdsproduksjon og storytelling, og utvikle demokratistyrkende teknologi som kan motvirke falske nyheter, ekkokamre og politisk polarisering, sier Jacobsen.

Attraktive studieplasser

På Media City Bergen er det også plass til omkring 200 studenter. Her finner man nemlig UiBs studietilbud innen journalistikk, UX-design (User Experience Design) og tv-produksjon, som de siste årene har seilt opp blant Norges mest populære studier, med skarp økning i søkermassen.

– Det første kullet kom hit til Media City Bergen i 2017, og så har det bare vokst. Her kommer studentene i tett inngrep med viktige aktører i industrien og kan snakke direkte med teknologisjefer og redaktører. I tillegg jobber mange av studentene som interns i klyngebedriftene i deler av studietiden, sier Jacobsen.

 

Anne Jacobsen