Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | 14. Velkommen til Fintech-byen
1263
page-template-default,page,page-id-1263,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
FANTASTISKE MULIGHETER: I Bergen er det de siste årene blitt skapt flere hundre nye arbeidsplasser i et titalls nye fintechvirksomheter. Stine Sofie Grindheim leder Dealflow som står bak de største folkefinansieringsprosjektene i Norge.
Foto: Foto: Siv-Elin Skoglund

Velkommen til Fintech-byen

Digitalisering er motoren som gir finansnæringen i Bergen mer fart enn noe annet sted i Norge. – Store deler av bransjeutviklingen skjer i Bergen, sier Stine Sofie Grindheim.

Hun er leder i nettverket YoungFinance og kometbedriften Dealflow, som står bak de største folkefinansieringsprosjektene i Norge.

En fersk undersøkelse gjennomført av Bergen Næringsråd dokumenterer Bergens ledende posisjon innen finansteknologi. Over 7000 mennesker jobber innen finanssektoren i bergensregionen. Det er 20 prosent flere enn i 2015, og veksten er større enn noen andre steder i landet.

 

Unikt på verdensbasis

Den sterke veksten i finansnæringen i regionen skyldes ikke minst at Bergen har tatt førersetet innen fintech – finansteknologi. Bransjen har samlet seg rundt den nasjonale klyngen NCE Finance Innovation. Det har de siste årene blitt skapt flere hundre nye arbeidsplasser i et titalls nye fintech-virksomheter. I tillegg har de tradisjonelle finansvirksomhetene satset betydelige ressurser på utviklingen i Bergen. Dette gjelder både DNB, Tryg, Sparebanken Vest og enda flere. I sum gjør dette Bergen til en helt unik finansby på verdensbasis.

– I Bergen jobber vi daglig med de utfordringene som finanssektoren står overfor. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for både oppstartselskaper og etablerte virksomheter å kapitalisere på mulighetene som skapes av ulike skift. Og det må gjerne skje gjennom å samarbeide, sier Atle Sivertsen, CEO i NCE Finance Innovation.

 

Stort behov for bærekraftkompetanse

I kartleggingen til Bergen Næringsråd kommer det frem at kunnskap om bærekraft er den mest ettertraktede kompetansen i finansnæringen i dag. Næringen ønsker å være en motor i den grønne omstillingen, og da trengs det ansatte som kan mer enn tradisjonell finans.

– Finansnæringen er helt sentral i å realisere våre felles bærekraftsmål. Bankene låner ut, kapitalforvalterne investerer, forsikringsselskapene avlaster risiko, og alle bidrar til bærekraftskiftet, sier Aksel Mjøs, førsteamanuensis på Norges Handelshøyskole (NHH).

– Våre masterstudenter på NHH har siden 2019 kartlagt bærekraftsstatus i finansnæringen på Vestlandet. De finner stort engasjement og økende bevissthet, samtidig som de fleste har et stykke igjen før de ser hvordan best kan håndtere risiko og bruke muligheter som et bærekraftsfokus gir. Derfor etterspør virksomhetene nå i større grad bærekraftkompetanse, utdyper Aksel Mjøs.

 

Hentet 25 millioner

For første gang i Norges historie er det i år registrert over 20 000 nye selskaper i løpet av et kvartal. Behovet for kapital til selskaper er stort, og det er viktig å skape nye kapitalkilder for å sikre at de riktige selskapene kan vokse. Det bergensbaserte selskapet Dealflow har tatt førersetet innen aksjebasert folkefinansiering, der alle får muligheten til å kjøpe aksjer i oppstart- og vekstselskaper som ikke er børsnotert.

– Folkefinansiering blir større og større. De tre største folkefinansieringene i Norge er gjort på Dealflow. Vi er utrolig stolte av selskapet Horde, som har rekorden innen folkefinansiering i Norge. I vår hentet de ut 25 millioner kroner, forteller Dealflow-leder Stine Sofie Grindheim.

 

Finansnæringen er helt sentral i å realisere våre felles bærekraftsm