Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | 09. Overvåker verdenshavene
1258
page-template-default,page,page-id-1258,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
MOTUS-bøyen samler data om bølgehøyde, vind og strømforhold. Foto: Aanderaa Data Instruments

Overvåker verdenshavene

Blant medlemmene i GCE Ocean Technology-klyngen er Aanderaa Data Instruments AS. I 55 år har teknologiselskapet bidratt til overvåking av verdenshavene. – Etter en lang periode som leverandør til bl.a. olje og gass, ser vi dag fremover og inn i det grønne skiftet, sier CEO Thorleif L. L. Gustavsen.

Aanderaa Data Instruments ble etablert i 1955 av Ivar Aanderaa. Med forskerbakgrunn fra Christian Michelsens Institutt bestemte han seg for å etablere selskapet sammen med to kolleger. Ideen var enkel, men teknologien komplisert: Hvordan etablere en forbedret måte å måle havstrømmer over lang tid?

– Siden den gang har dette vært ryggraden i bedriften vår, sier Gustavsen.

– Havstrømmene er avgjørende for klimautvikling, havet fungerer jo som klodens energilager. Havet driver været, men også alle andre tekniske installasjoner og operasjoner blir påvirket av vannets bevegelser – enten det dreier seg om oljeplattformer, kai- eller oppdrettsanlegg. Påtrykk av strøm er en felles parameter i all havrelatert aktivitet, sier Gustavsen.

 

Siden starten i 1955 har teknologiutviklingen innenfor feltet vært enorm, forteller Gustavsen. I dag produserer Aanderaa sensorteknologi som kan måle strømforhold (bevegelse), saltinnhold, og oksygeninnhold i vannet.

– Med vår teknologi kan man også se hvor vannet kommer fra, sier Gustavsen.

– Lenge var forskning et av våre største markeder, men oljeindustrien hadde stort behov for våre tjenester. Sektoren har vært den største avtakeren av  teknologien siden slutten av 1990- og det første tiåret på 2000-tallet.

– Med kollapsen i olje har det vært nødvendig å se oss om etter nye markeder, og vi var tidlig ute med å henvende oss til akvakulturnæringen. Havne-og navigasjonssystemer  som gir kvalitetssikret informasjon til loser har også vært et satsingsområde, og i dag ser vi at investeringsviljen og kompleksiteten, særlig innen akvakultur, gjør behovet for vår teknologi stadig mer aktuelt i dette segmentet, sier Gustavsen.

 

Med en eksportandel på vel 70 prosent utvikler, markedsfører og produserer Aanderaa Data Instruments fremdeles alle sine produkter i Bergen. Bedriften har kvalitet som overordnet mål, og instrumentene produseres i små serier med svært høy presisjon.

– Innen vårt felt er det ikke snakk om masseproduksjon, men presisjonsarbeid i aller høyeste klasse, sier Gustavsen.

– Våre produkter skal håndtere tøffe forhold på dyp fra 3 til 10 000 meter, og de skal vare i tiår uten avvik. Vi foretar justeringer og kalibrering, men det står fortsatt utstyr i havet fra oss, som ble produsert på 90-tallet. Kunder som bruker sine ressurser på våre sensorer, skal vite at de kan stole på instrumentene, sier han.

 

Ikke bare skal de vare lenge – men dataoverføringen skal kunne foregå i sanntid, med kontinuerlig overvåking. Det er ikke noen triviell affære, skal vi tro Gustavsen.

– Vi har for eksempel sensorer plassert 700 meter under isen i Antarktis, der forskere på UiB kan sitte og lese av dataene sanntid, forteller han.

– Derfor er vi opptatt av at systemer for trådløs undervannskommunikasjon blir standardisert. I dag er det komplisert, og bare omkring fem prosent av havvolumet blir overvåket. Å øke dettet tallet vil være viktig for vår evne til å følge med på hva som skjer i fremtiden, understreker han.

Bergen er en perfekt lokalitet for Aanderaa, mener Thorleif L. L. Gustavsen.

– Her har vi direkte tilgang til hovedkontorene til de store aktørene i alle havrelaterte næringer, sier han.

– Tilgjengelighet, høy kompetanse og tett kontakt med viktige forskningsmiljøer er blant årsakene til at vi fortsatt er her. Det er et unikt miljø, og GCE Ocean Technology hjelper oss til å løfte blikket og være frempå, understreker han.

– Vi er også opptatt av å bidra inn i dette miljøet, og har blant annet plasser til praksisstudenter fra UiB. Det er en fordel for oss, og jeg tror og håper at de får verdifull erfaring mens de er her, sier han.

 

GCE Ocean Technology

 

GCE Ocean Technology ble etablert i Bergen i 2006, som et industridrevet initiaativ innen havteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer.

Klyngen utvikler og leverer innovativ havteknologi innen en lang rekke næringer:

  • Subsea olje og gass
  • Marin fornybar energi
  • Sjømat
  • Utforsking av marine mineralressurser
Innen vårt felt er det ikke snakk om masseproduksjon, men presisjonsarbeid i aller høyeste klasse.