Havbyen Bergen | Med kurs for framtiden | 03. Norges havhovedstad
1252
page-template-default,page,page-id-1252,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
TYNGDEPUNKT: Ny rapport viser at Bergen har alle forutsetninger for å være Norges havby nummer 1. Foto: Mariell Breivik

Norges havhovedstad

Med sin sterke konsentrasjon av nærings-, utdannings- og forskningsaktører på det marine området, har Bergen gode forutsetninger for å være et internasjonalt tyngdepunkt innen havbaserte disipliner.

Det er blant konklusjonene i sluttrapporten Havbyen Bergen som ble lagt frem i mars i år av en arbeidsgruppe med representanter fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Universitetet i Bergen og alle næringsaktører i regionen.

 

– Målet er å drive videre et formelt, bredt samarbeid på det marine området der aktører fra næringsliv, politikk og akademia deltar, sier Amund Måge, marin direktør ved Universitetet i Bergen, som har vært en av deltakerne i arbeidsgruppen.

– Bergen med omland har allerede Europas sterkeste marine klynge for utdanning, forskning og innovasjon, med en sterk marin leverandørindustri for skip, offshore og undervannsteknologi, understreker han.

 

– Marine næringer på Vestlandet omsetter for litt i underkant av 100 milliarder kroner og sysselsetter over 70 000 personer. Men ikke-fornybar energiproduksjon står for 41 prosent av verdiskapingen. Derfor er det helt avgjørende at vi tar det grønne skiftet på alvor og styrker samarbeidet for å kompensere for gradvis bortfall av olje og gass, sier Måge.

Rapporten formulerer både definisjon av Havbyen Bergen og visjon, misjon og mål. Visjonen er å «lede an for et bærekraftig hav», mens misjonen er formulert slik: «Fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft.» Bergen skal bli en motor for omstilling til det grønne skiftet med fokus på havet.

 

– Rapporten peker på at det ikke alltid har vært like lett å få til varige samarbeidsprosjekter, og at kjennskapet til Havbyen Bergen ikke er sterkt nok, sier Måge.

– Samarbeid og lagånd er sentrale forutsetninger hvis vi skal ha ambisjon om å ta en tydelig posisjon som ledende region innenfor bærekraftige havnæringer og tiltrekke oss bedrifter, kapital og kompetanse som er nødvendig for verdiskaping gjennom det grønne skiftet, sier han.

 

Det er ambisiøse mål som formuleres i rapporten. Havbyen Bergen skal bidra til å oppfylle seks av FNs bærekraftsmål, skape samhandling og attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanseøkning. Forankringen i FNs mål for en bærekraftig fremtid er sentral.

– Bærekraftig forvaltning av livet i havet, stoppe klimaendringer, ren energi til alle og utryddelse av sult – det er de konkrete og grunnleggende målene vi streber mot. Det er viktige mål som det er viktig ikke å miste av syne, sier Måge.

 

Rapporten peker på over 20 konkrete tiltak som kan bidra til å nå disse målene.

Det handler om kommunikasjon, arbeidsfordeling, etablering av fellesprosjekter, involvering av næringsliv og ungdom, støtte og veiledning av næringslivet og etablering av partnerskap og samarbeid med andre ledende miljøer.

– Gjennomføringen av The Ocean-konferansen 14. og 15. september 2021, Havuken i 2023 og Ocean Innovation showroom er viktige tiltak. The Ocean, blir et felles løft for havnæringene i Bergen og en arena for erfaringsutveksling, nettverksbygging og samarbeid, sier Måge.

– Her vil deltakere fra hele verden kunne være med, enten fysisk, om mulig, eller digitalt. Det er en viktig arena.

 

Fornøyd byrådsleder

Fungerende byrådsleder Lubna Jaffery (Ap) mener Bergen har det som skal til for å bli en havby av internasjonal betydning. Hun er glad for at havnæringene nå samler seg til felles innsats.

– Det at aktører som i ulike perioder kan ha hatt litt ulike interesser, nå samler seg til rundebordskonferanser og drøfter havet både i regionalt og nasjonalt perspektiv, er svært positivt, sier Jaffery.

– Det viktige er at vi nå har et forum som gjør at næringsliv og forskningsinstitusjoner kan samles og sammen finne løsninger på det grønne skiftet.

 

Jaffery understreker at den sluttrapporten som nå foreligger er det første steget i leveransen fra Havbyen Bergen. Nå skal det opprettes et sekretariat som skal ta prosjektet videre. Havbyen Bergen har internasjonale ambisjoner.

– Bergen ønsker å ta en plass internasjonalt, og jeg mener vi har forutsetninger for å få det til, med sterke miljøer både i næringslivet og forskning som spiller sammen, sier Jaffery. – Det kan høres vågalt ut, men vi kan ikke ha lavere ambisjoner på vegne av byen og havet, legger hun til. – One Ocean-ekspedisjonen, der «Statsraad Lehmkuhl» skal ut på jordomseiling i to år, er en fantastisk mulighet til å gjøre verden kjent med Bergen. Det er et flott prosjekt som vil styrke Bergen, Norge og havet, sier Jaffery.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring, og nå setter vi det veldig tydelig på kartet. Jeg er fornøyd med begynnelsen og spent på fortsettelsen, avslutter Jaffery.

FORNØYD: Fungerende byrådsleder i Bergen, Lubna Jaffery (Ap). Foto: Nina Blågestad
Samarbeid og lagånd er sentrale forutsetninger hvis vi skal ha ambisjon om å ta en tydelig posisjon som ledende region innenfor bærekraftige havnæringer.